Norint pateikti būtent Jums aktualią informaciją, šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Tęsdami naršymą Jūs išreiškiate sutikimą dėl slapukų įrašymo. Plačiau apie slapukų naudojimą skaitykite čia.

Gerai
Atgal
2021-08-10

Nauja prievolė darbdaviams – darbuotojų sveikatos asmens duomenų tvarkymas COVID-19 akivaizdoje

Nauja prievolė darbdaviams – darbuotojų sveikatos asmens duomenų tvarkymas COVID-19 akivaizdoje

 

Vyriausybė 2021-07-14 priėmė Nutarimą Nr. 544, kuriuo nustatė sąrašą veiklos sričių, kuriose dirbantys asmenys privalo periodiškai tikrintis ar neserga užkrečiama liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir/ar karantinas. Kitais žodžiais tariant - galima dirbti jei nesergama COVID-19 ir dėl to periodiškai tikrinamasi. Nutarime numatytas ir periodiškumas: ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo.

 

Nustatytos veiklos sritys: krovinių tarptautinio vežimo veikla, viešojo transporto ir keleivių vežimo veikla, laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių organizavimas ir lankytojų aptarnavimas), viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla, mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas, viešojo administravimo subjektų veikla, profesinė karo tarnyba ir veikla, susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, valdymu (nuolatinis tiesioginis kontaktas su šiais užsieniečiais).

 

Vis dėlto, jeigu asmuo yra persirgęs COVID-19 arba yra pasiskiepijęs, šios Vyriausybės nutarime numatytos taisyklės jam negalioja.

 

Kaip tai siejasi su asmens duomenimis?

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nurodė trumpas rekomendacijas darbdaviams dėl darbuotojų sveikatos duomenų tvarkymo:

1. Asmens duomenų apimtis. Darbdavys turi tvarkyti tik tuos sveikatos duomenis, kurie būtini siekiant įgyvendinti Nutarimą. Pabrėžtina, kad darbdavys pilna apimtimi yra atsakingas už šių asmens duomenų tvarkymą, todėl privalės pagrįsti pasirinktą darbuotojo atitikties vienam iš nustatytų kriterijų įvertinimo būdą ir siekiamų tvarkyti asmens duomenų apimtį. Taigi privaloma vengti perteklinių duomenų tvarkymo.

2. Pagrindžiantys dokumentai. VDAI atkreipia dėmesį, kad darbdavys neturėtų reikalauti darbuotojo siųsti duomenis apie testo rezultatus ar kitaip juos perduoti, kad darbdavys juos fiziškai turėtų, kadangi įprastai tokiuose dokumentuose yra nurodyta daugiau informacijos nei jos reikia šiam konkrečiam tikslui įgyvendinti. Nurodytus tikslus galima pasiekti darbuotojui tik parodant testo rezultatą ir patvirtinimą, kad jis neserga COVID-19.

3. Atsakingas asmuo. VDAI nurodo, kad vienas iš BDAR principų yra konfidencialumo ir vientisumo principas, kuris reikalauja užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą. Todėl darbdavys privalo paskirti atsakingą asmenį, kuriam išimtinai būtų suteikiama teisė susipažinti su tokiais asmens duomenimis.

4. Asmens duomenų saugojimas. Jeigu teisės aktuose nėra numatytas šių asmens duomenų saugojimo terminas, darbdavys jį turi pasirinkti protingai ir tik tiek, kiek reikalinga numatytam tikslui pasiekti. Šiuo atveju, toks terminas galėtų būti siejamas su asmens duomenų tvarkymo prievolę ar ekstremaliąją situaciją įtvirtinančio teisės akto galiojimu, priklausomai nuo to, kuris terminas yra trumpesnis, ir pagrįstą laikotarpį jam pasibaigus.

5. Darbuotojų informavimas. Prieš pradedant tvarkyti papildomus darbuotojų asmens duomenis, kurių tvarkymą numato Nutarimas, darbdavys privalo apie tai informuoti darbuotojus apie tai kaip tie duomenys bus tvarkomi, kaip to reikalauja BDAR 13 straipsnyje.

Taigi, nuo šiol darbdavys, jei jo veiklos sritis yra įtraukta į sąrašą, yra įpareigotas tvarkyti papildomus darbuotojų duomenis, tačiau jis tuo pačiu privalo vengti perteklinių duomenų tvarkymo. Pabrėžtina, kad šių asmens duomenų saugojimo terminas yra neapibrėžtas ir priklausomas nuo susiklosčiusios dabartinės situacijos. Tai reiškia, kad darbdavys pats savo duomenų tvarkymo veiklos įrašuose turi nustatyti darbuotojų sveikatos duomenų saugojimo terminą ir jam suėjus, peržiūrėti duomenis, kuriuos reikia sunaikinti bei laikytis duomenų naikinimo tvarkos, taikomos bendrovėje. Darbdavio atsakomybė tampa paskirti atsakingą asmenį, kuris galėtų prieiti prie  darbuotojų sveikatos asmens duomenų ir būtų atsakingas už juos. Darbdavys turi informuoti darbuotojus apie bet kokius papildomus veiksmus, susijusius su jų duomenų tvarkymu. Savo ruožtu darbuotojas, darbdaviui pareikalavus, turi turėti pasiruošus patvirtinimą, kad neserga COVID-19.

 

Turite klausimų? Susisiekime! Teisinė konsultacija el.paštu : info@teisespartneris.lt www.teisespartneris.lt

+370 606 06352
+370 606 06352 Registruotis