Norint pateikti būtent Jums aktualią informaciją, šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Tęsdami naršymą Jūs išreiškiate sutikimą dėl slapukų įrašymo. Plačiau apie slapukų naudojimą skaitykite čia.

Gerai
Atgal
2018-05-02

Primename, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradedamas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. keičiasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir  pradedamas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (toliau – Reglamentas).
 
Reglamentas sugriežtina bendrovių pareigas duomenų apsaugos srityje ir numato aukštus atskaitomybės standartus. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. numatomi svarbiausi pakeitimai, kuriais:
Reglamentas yra tiesioginio taikymo teisės aktas, todėl kiekvienas duomenų valdytojas privalo pats pasirūpinti, kad visi asmens duomenys (tiek darbuotojų, tiek klientų ir paslaugų teikėjų) būtų tvarkomi griežtai pagal Reglamente nustatytus reikalavimus. Pažymėtina tai, kad duomenų valdytojas privalo pasirūpinti, kad jo duomenų tvarkytojai taip pat užtikrintų aukščiausio lygio jiems perduodamų asmens duomenų apsaugą. Reglamento nuostatas pažeidusiam duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui gali būti skiriamos administracinės baudos, siekiančios net iki 20 000 000 EUR.
 
Rekomenduojame atlikti tvarkomų asmens duomenų bei sutarčių auditą, įvertinant, kokius asmens duomenis ir kokiais teisiniais pagrindais vadovaudamiesi juos tvarkote. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, patariame:
Rengiame sutartis ir įmonės vidaus dokumentus, taip pat atliekame galiojančių sutarčių auditą, kurio metu nustatoma, ar sutartys atitinka įstatymų reikalavimus ir maksimaliai užtikrina kliento interesus. Dėl detalesnės konsultacijos prašome kreiptis info@teisespartneris.lt.
 
Pagarbiai
Teisės partnerio komanda
+370 606 06352
+370 606 06352 Registruotis