Norint pateikti būtent Jums aktualią informaciją, šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Tęsdami naršymą Jūs išreiškiate sutikimą dėl slapukų įrašymo. Plačiau apie slapukų naudojimą skaitykite čia.

Gerai
Atgal
2018-08-13

Svarbi informacija inovacijų bendrovėms

Pelno mokesčio įstatymo 171 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pelno mokesčio lengvata, skatinanti pelno mokesčio mokėtojus vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklą. Jeigu yra tenkinamos visos minėtame straipsnyje įtvirtintos sąlygos, tuomet apskaičiuojant mokesčių mokėtojo pelno mokestį, sąnaudos, patirtos MTEP veikloje, atskaitomos iš pajamų tris kartus tuo mokestiniu laikotarpiu. Taigi įstatyme mokesčių mokėtojui, užsiimančiam MTEP veikla, yra numatytos išskirtinės apmokestinimo sąlygos, kurios yra palankesnės, palyginti su įprastinėmis sąlygomis, kadangi leidžiama sąnaudas atskaityti ne vieną, o net tris kartus.
Pavyzdžiui, pelno mokesčio mokėtojas per mokestinį laikotarpį gavo 20 000 EUR pajamų ir patyrė 10 000 EUR sąnaudų. Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymu, apmokestinamasis pelnas šiuo atveju sudaro 10 000 EUR, o mokėtinas pelno mokestis, taikant standartinį 15 proc. tarifą, yra 1 500 EUR.
Jei dalis patirtų sąnaudų, pavyzdžiui, 2 000 EUR, būtų pripažintos MTEP veiklos sąnaudomis, jos galėtų būti atskaitomos tris kartus, tai reiškia, kad tokiu atveju veiklos sąnaudomis būtų laikoma 14 000 EUR suma (2 000 x 3 + (10 000 – 2 000)), apmokestinamasis pelnas būtų 6 000 EUR, o mokėtinas pelno mokestis – 900 EUR. Atsižvelgiant į tai, dalį sąnaudų priskyrus MTEP veiklos sąnaudoms, pelno mokesčio kaštai pateiktu pavyzdžiu sumažėja net 40 proc.
Deja, šia lengvata įmonėms pasinaudoti nėra taip paprasta dėl kelių priežasčių.
Pirmiausia, įmonės vystomas projektas turi būti pripažintas MTEP veikla, atsižvelgiant į šiuos pagrindinius MTEP bruožus:
  1. Naujumas – MTEP  projekto  tikslas  turi  būti  naujos  ir  (arba)  papildomos žinios, nauji ir iki tol nenaudoti sprendiniai, be to, MTEP projektas turi būti apčiuopiamas mokslinio ir (arba) technologinio neapibrėžtumo sprendimas, t.y. asmeniui, gerai susipažinusiam su visiems prieinamomis pagrindinėmis žiniomis konkrečioje srityje, problemos sprendimas nėra lengvai matomas.
  2. Kūrybiškumas – MTEP projektuose būtinas tyrėjų dalyvavimas, kurie plėtoja pažinimą, konceptualizuoja ar kuria naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovauja MTEP projektams, bei atitinkamų tyrimo metodų taikymas.
  3. Neapibrėžtumas - pradėjus  įgyvendinti  MTEP projektą, turėtų būti sunku tiksliai apibrėžti  rezultatus  ir  kaštus  (įskaitant  veiklai  skirtą  laiką),  reikalingus siekiant nustatytų tikslų.
  4. Sistematiškumas – MTEP veikla turi būti vykdoma pagal teisės aktuose nustatytą planą, dokumentuojant informaciją apie proceso eigą ir rezultatus.
  5. Galimybė perduoti ir (arba) atkartoti – MTEP   projektas   turi   sudaryti   galimybes   perduoti naujas  ir  (ar)  papildomas  žinias, užtikrinant jų panaudojimą ir galimybę kitiems tyrėjams atkartoti rezultatus vykdant savo MTEP veiklą[1].
Ir antra, pretenduojantys į šią mokesčių lengvatą turi parengti bei pateikti mokesčių administratoriui didelės apimties dokumentų paketą, kurį sudaro projekto inicijavimo, vykdymo ir užbaigimo etapui skirti dokumentai.
Verta paminėti ir tai, kad vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymu, mokesčių mokėtojas mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne tik už einamuosius, tačiau ir už penkerius praėjusius kalendorinius metus, todėl MTEP lengvatą galima pritaikyti paskutinių penkerių metų veikloms.
Atliekame projektų vertinimą dėl atitikties MTEP kriterijams bei rengiame reikalingus dokumentus. Dėl detalesnės konsultacijos prašome kreiptis info@teisespartneris.lt.
 
Pagarbiai
Teisės partnerio komanda
 

[1] Šaltinis: Lietuvos inovacijų centro ir Mokslo inovacijų ir technologijų agentūros parengtos „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų apskaitos vedimo ir projektų dokumentavimo rekomendacijos“: https://mita.lrv.lt/uploads/mita/documents/files/projektai/inospurtas/leidiniai/rekomendacijos.pdf.
+370 606 06352
+370 606 06352 Registruotis